Tiskové prohlášení ze dne 19. září 2015

Tak si připomeňme, jak to všechno začalo před víc než 10 lety. Jak se rozpočet a harmonogram stavby měnil a jak dokončení tunelu Blanka dospělo do dnešních dnů. Na začátku byl velký optimismus. Největší tunelový komplex v republice uleví dopravě v centru hlavního města. Hotovo bud v roce 2011, slibovalo tehdejší vedení metropole. V roce 2011 bude dokončen tunel Blanka, ale zprovozněn po technologickém odzkoušení bude zhruba o půl až tři čtvrtě roku později. Tunelový komplex Blanka měl stát podle původních propočtů 21 miliard, jenže to byly pouze náklady na stavbu. S technologiemi už bylo číslo podstatně vyšší. Po započtení archeologického průzkumu, výkupu pozemků nebo valorizace stouplo ke 30 miliardám. Konečný účet za samotný tunel je 38 miliard. Dalších 5 bude stát napojení na Strahovský tunel. Tehdejší primátor Bém se do dneška hájí. Dokud byl u vesla, vše běželo podle původních plánů a rozpočtů. Problémy se ale objevily ještě během Bémova mandátu. Tunel se celkem třikrát propadl. V roce 2008 dvakrát v Stromovce a o 2 roky později ještě v Brusnici. Stavba se musela opakovaně zastavit, dokumentace přepracovat a zadal se i nový geologický průzkum. Poslední problém se vynořil letos na jaře, namoklé kabely, které se musely vyměnit.

„Tady je obrovská chyba mých předchůdců v minulosti, že někdo dopustil rozdělení na několik dodavatelů a že si Praha nevysoutěžila jednoho dodavatele jako celku. Jsme v situaci, kdy nás v tom nechal stát trochu na holičkách, a proto samozřejmě ty komplikace budou závažnější, než jak to původně bylo plánováno, že se tato investice, toto dílo mělo zařadit pouze do kontextu dalších staveb, jak vnějším, na vnějším okruhu, tak na vnitřním. O pokračování vnitřního okruhu bude podle Dolínka vedení města rozhodovat v nadcházejících týdnech. Jde zejména o nový tunel podél Vltavy ve směru ke křižovatce Balabenka a o možnost zahloubení Holešoviček.“