O MNĚ

Vážení návštěvníci mých stránek,

jmenuji se Petr Dolínek, v současnosti jsem náměstkem primátorky hl. m. Prahy a radní pro dopravu, sport a volny čas. V březnu 2017 jsem byl zvolen místopředsedou ČSSD.

V oblasti dopravy se zaměřuji na výstavbu, rozvoj a údržbu dopravní infrastruktury města, řešení parkování, vytvoření „Centrálního registru oprav a výstavby“, který by sloužil jako nástroj na zlepšení dopravní průjezdnosti a koordinaci při stavebních úpravách na pozemních komunikacích, neustálé zkvalitňování a rozvoj MHD a její integraci se Středočeským krajem. Dále se snažím o rozvoj cyklistické dopravy i zlepšení podmínek pro pěší. V neposlední řadě bojuji za co nejrychlejší odstraňování bariér, abychom co nejvíce usnadnili pohyb po Praze všem, kteří jej mají znesnadnění.

V oblasti sportu jsme úspěšně zvládli titul Evropské hlavní město sportu 2016. Nyní je naším úkolem udržet nastavené tempo investic do sportu a jeho popularizace zejména mezi mladou generací. S tím souvisí i oblast volného času, v jejímž rámci úzce spolupracuji s Domy dětí a mládeže a neziskovými organizacemi. Považuji za velký úkol, abychom Pražanům a především dětem nabídli širokou škálu smysluplných variant, jak volný čas trávit.

Dění kolem nás mě zajímá už od školních let – ač mí rodiče mají matematické a chemické vzdělání, mne vždy zajímaly spíše humanitní vědy, hlavně pak historie a politologie. Už při studiích jsem se účastnil například Studentského fóra 2000, v roce 2001 díky členství v Kruhu sdružení dětí a mládeže ČR Světového fóra mládeže při OSN v Senegalu či Hearing on Youth Policy v Bruselu.

Od roku 1995 jsem byl členem Mladých sociálních demokratů, které jsem měl tu čest vést dvě volební období jako jejich předseda. Hodně jsem se o politice i jiném naučil jako odborný poradce pro oblast mládeže a parlamentní zpravodaj ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Zajímavou zkušeností pro mě bylo také angažmá šéfredaktora Pražských listů. Zabrousil jsem však i do ryze soukromé sféry, kdy jsem také pracoval pro Thomson Multimedia Czech Republic – spolupracoval jsem na marketingových akcích firmy, komunikoval s koncovým zákazníkem, či se podílel na cenotvorbě společnosti.

Jsem členem České strany sociálně demokratické, a to od roku 1999. V současné době jsem místopředsedou strany.

Ve volném čase se věnuji svým koníčkům a rodině. Rád běhám, jezdím na kole a v zimě holduji zimním sportů. S rodinou se snažíme hodně cestovat, poznávat krásy České republiky, ale také cestovat za hranice země. Vášnivě rád čtu, s knížkou v ruce velmi často vedle své ženy usínám. S manželkou máme dvě malé děti – jsou ještě hodně malé, ale i tak se jim už snažíme předat lásku k přírodě, ostatním lidem, kultuře, hudbě, cestování či sportu.

Vážení návštěvníci mých stránek,

jmenuji se Petr Dolínek, v současnosti jsem náměstkem primátorky hl. m. Prahy a radní pro dopravu, sport a volny čas. V březnu 2017 jsem byl zvolen místopředsedou ČSSD.

V oblasti dopravy se zaměřuji na výstavbu, rozvoj a údržbu dopravní infrastruktury města, řešení parkování, vytvoření „Centrálního registru oprav a výstavby“, který by sloužil jako nástroj na zlepšení dopravní průjezdnosti a koordinaci při stavebních úpravách na pozemních komunikacích, neustálé zkvalitňování a rozvoj MHD a její integraci se Středočeským krajem. Dále se snažím o rozvoj cyklistické dopravy i zlepšení podmínek pro pěší. V neposlední řadě bojuji za co nejrychlejší odstraňování bariér, abychom co nejvíce usnadnili pohyb po Praze všem, kteří jej mají znesnadnění.

V oblasti sportu jsme úspěšně zvládli titul Evropské hlavní město sportu 2016. Nyní je naším úkolem udržet nastavené tempo investic do sportu a jeho popularizace zejména mezi mladou generací. S tím souvisí i oblast volného času, v jejímž rámci úzce spolupracuji s Domy dětí a mládeže a neziskovými organizacemi. Považuji za velký úkol, abychom Pražanům a především dětem nabídli širokou škálu smysluplných variant, jak volný čas trávit.

Dění kolem nás mě zajímá už od školních let – ač mí rodiče mají matematické a chemické vzdělání, mne vždy zajímaly spíše humanitní vědy, hlavně pak historie a politologie. Už při studiích jsem se účastnil například Studentského fóra 2000, v roce 2001 díky členství v Kruhu sdružení dětí a mládeže ČR Světového fóra mládeže při OSN v Senegalu či Hearing on Youth Policy v Bruselu.

Od roku 1995 jsem byl členem Mladých sociálních demokratů, které jsem měl tu čest vést dvě volební období jako jejich předseda. Hodně jsem se o politice i jiném naučil jako odborný poradce pro oblast mládeže a parlamentní zpravodaj ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Zajímavou zkušeností pro mě bylo také angažmá šéfredaktora Pražských listů. Zabrousil jsem však i do ryze soukromé sféry, kdy jsem také pracoval pro Thomson Multimedia Czech Republic – spolupracoval jsem na marketingových akcích firmy, komunikoval s koncovým zákazníkem, či se podílel na cenotvorbě společnosti.

Jsem členem České strany sociálně demokratické, a to od roku 1999. V současné době jsem místopředsedou strany.

Ve volném čase se věnuji svým koníčkům a rodině. Rád běhám, jezdím na kole a v zimě holduji zimním sportů. S rodinou se snažíme hodně cestovat, poznávat krásy České republiky, ale také cestovat za hranice země. Vášnivě rád čtu, s knížkou v ruce velmi často vedle své ženy usínám. S manželkou máme dvě malé děti – jsou ještě hodně malé, ale i tak se jim už snažíme předat lásku k přírodě, ostatním lidem, kultuře, hudbě, cestování či sportu.