Více než tři tisíce připomínek ze strany občanů a městských částí mohou být podle náměstka pražské primátorky a radního pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) signálem, že návrh ze strany ROPIDu není ve stavu, kdy by mohl být uveden v život. Proto se již ve středu se zástupci organizátora pražské dopravy setká a bude chtít slyšet jejich argumenty k jednotlivým připomínkám. „Od jednání očekávám, že ROPID obhájí svůj návrh, případně navrhne postup, jakým se vypořádá se zaslanými připomínkami. Na základě výstupu z tohoto jednání uvidíme, co dál,“ uvedl Dolínek.

Připravované změny v dopravě se budou zavádět v souvislosti s otevřením čtyř nových stanic trasy metra a měly by začít platit od 6. dubna. Již několik týdnů se k návrhu, který připravil organizátor pražské dopravy ROPID, mohou vyjadřovat občané i zástupci městských částí. Některé městské části, zejména Praha 6, již vyjádřily s připravovanými změnami zásadní nesouhlas.

 „Klíčové je, aby změny byly ve prospěch občanů. Připomínám, že nejde pouze o změny v souvislosti s otevřením nových stanic metra, ale rovněž chceme napravit to, co se nepodařilo v rámci poslední velké úpravy z roku 2012,“ vysvětlil náměstek Dolínek.