Rada hlavního města Prahy na svém úterním jednání zařadila k projednání tisk, který mění zřizovací listinu Domova mládeže a školní jídelny v Lovosické ulici na Praze 9, který je příspěvkovou organizací města. Materiál, ve kterém se řeší svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Prahy 9, nebyl na původním programu jednání. Schválení návrhu de facto povede ke zrušení domova mládeže, který využívá budovu stojící na vyžádaných pozemcích Prahou 9.

Tisk měnící zřizovací listinu Domova mládeže a školní jídelny v Lovosické ulici na Praze 9 jsme již jednou vrátili k přepracování. Jedná se o pokus, jak vzít dětem domov a střechu nad hlavou. Současně je podivné, že v tisku je pouze podpis radní Vorlíčkové (TOP09) a podpis ředitele odboru správy a využití majetku. Podpis odpovědného úředníka, který tisk zpracoval, chybí.

Dům mládeže poskytuje ubytování studentkám středních a vyšších odborných škol, výchovnou vzdělávací činnost, školní stravování a snaží se vést žákyně k plnohodnotnému trávení volného času. „Pokud si TOP09 v čele s primátorem Hudečkem takto představuje podporu školství a vzdělávání, jak deklaruje ve svém programu, tak to je opravdu špatně. Proti tomuto záměru budeme i nadále podnikat aktivní kroky.