parlamentnilisty.cz | 22.6.2014 | Rubrika: Rozhovory | Strana: 0 | Autor: Markéta Grušáková

ROZHOVOR Chtěl bych se v Praze všeobecně zaměřit na úklid, a to nejen na magistrátu, ale i na ulicích. Věřím, že se nám to podaří, říká pro ParlamentníListy.cz dvojka kandidátky ČSSD v podzimních komunálních volbách Petr Dolínek.

Před několika dny proběhla pražská konference ČSSD, na které se schvalovala kandidátka pro komunální volby. Jak ji zpětně hodnotíte?

Kandidátka do pražského zastupitelstva v čele s dlouholetým ředitelem motolské nemocnice Miloslavem Ludvíkem byla na konferenci po zásluze podpořena drtivou většinou zvolených delegátů. Samotnému schválení předcházel pečlivý výběr kvalitních a schopných politiků z našich řad, což se, jak jsem přesvědčen, podařilo. Krajskou konferenci tedy hodnotím jako jednoznačný úspěch pražské sociální demokracie.

Na konferenci jste byl zvolen jako dvojka na kandidátce ČSSD do pražského zastupitelstva, jste s tím spokojen?

Je třeba si říct, že v Praze obhajuje sociální demokracie čtrnáct mandátů v zastupitelstvu, přičemž takového nebo ještě lepšího výsledku dosáhneme v říjnových volbách jen a jedině tehdy, budeme-li jakožto kandidáti pracovat jako jeden tým. Chceme hlavní město uklidit od nečistot, které tu zanechaly předchozí pravicové vlády, a v rámci tohoto úsilí nehraje roli, zda jste na kandidátce druhý nebo čtrnáctý. Považuji to za určité ocenění práce, kterou pro občany dlouhodobě vykonávám, na pořadí mezi volitelnými místy však podle mého nezáleží tolik, jako na tom, co ti lidé dělají.

I v tomto volebním období působíte jako předseda pro kontrolu, co přesně máte na starosti?

Kontrolní výbor, jenž mám na starosti, působí v rámci pražského zastupitelstva jako taková politická záchranná brzda. Zasahuje tehdy, když se politici přestanou řídit vůlí voličů, pohybují se na hraně zákona nebo jej rovnou porušují. Byl to právě kontrolní výbor pod mým vedením, který upozorňoval například na plýtvání za mediální a právní služby během vlády primátora Bohuslava Svobody a nyní upozorňuje například na podezřelé předvolební schvalování reklamních ploch vládnoucí TOP 09. Samozřejmě, jak jsem již řekl, představujeme jakožto pražští kontroloři pouhou politickou brzdu s omezenými pravomocemi, jsem ale přesvědčen, že kdyby se někteří představitelé ODS a TOP 09 v minulosti našimi radami a kritikou řídili, nemusela by zasahovat brzda trestněprávní.

Co si myslíte o současném primátorovi Tomáši Hudečkovi, dělá podle Vás svou práci dobře? Je něco, za co byste ho pochválil a co mu naopak vytkl?

Pan primátor je nesmírně inteligentní muž, což, jak soudím, nikdo široko daleko nezpochybňuje. Jeho hlavní nevýhodou je ale častá uzavřenost vůči okolí a především vůči voličům, představovaná ryzí neschopností srozumitelně vysvětlit některé své kroky nebo je alespoň předem konzultovat s politickými partnery. Dovolím si říct, že Tomáš Hudeček je jakýmsi obrazem současné TOP 09 na úrovni hlavního města Prahy. Je vidět, že tu kdysi byl určitý elán a snaha dělat věci jinak, než tomu bylo dřív, ten se však časem vytratil. A tolik potřebné schopnosti nutné k tomu, aby město pod jeho vedením dobře fungovalo, ty, zdá se, primátor jednoduše nemá. Zbyla jen zbrklost a nekoncepčnost.

V médiích proběhla informace, že by se pražská Opencard mohla zrušit, souhlasí pražská ČSSD s tímto řešením? A kdo by podle Vás měl nést odpovědnost?

Se zrušením Opencard snad nikdo rozumný souhlasit nemůže. Nenosím tu červenou kartičku rád, vždy, když si jí všimnu v peněžence, tak se vztekem myslím na všechny ty průšvihy s ní spojenými, ale pro občany by bylo úplné potopení tohoto projektu zcela nepřijatelné. Pro případ, že by se měla přece jenom rušit, a já doufám, že k tomu nedojde, jsem radním z TOP 09 navrhl, aby do doby, než bude nalezen vhodný způsob řešení nastalé situace, jezdili Pražané zadarmo a město je tak zbytečně neobtěžovalo nějakým přechodným a jistě opět děsivě drahým řešením. Co se týče samotné odpovědnosti, tak já věřím, že orgány činné v trestním řízení celou věc dopodrobna vyšetří a přijmou taková opatření, která budou adekvátní zjištěným skutečnostem.

TÉMA Opencard

Další známou kauzou je tunel Blanka, kdo podle Vás udělal chybu v tomto případě? A máte připravené nějaké řešení?

Problematika obestírající tunelový komplex Blanka by vydala na několikahodinovou přednášku. Je otázkou, nakolik bylo vhodné ze strany TOP 09 postupovat prostřednictvím arbitráže v situaci, kdy jakékoliv další prodlení ve výstavbě této klíčové stavby městské infrastruktury nebylo v zájmu občanů, hlavního města ani stavebníků. Nálada mezi politiky však v poslední době nahrává spíše opatrnosti, což je s ohledem na minulost jednoznačně pozitivní zpráva. S vyjádřením ohledně odpovědnosti jednotlivých zúčastněných osob si však, stejně jako v případě kauzy Opencard, raději počkám na závěrečné rozhodnutí odborníků, v tomto případě tedy rozhodců. Jedná se totiž o velmi složitý právní problém a já bych se nerad uchyloval ke zkratkám a spekulacím. Ptáte-li se na řešení, tak to je naopak zcela jednoduché. Zprovoznit Blanku v co nejkratším termínu a následně celý projekt zpětně vyhodnotit a důkladně prošetřit.

S čím letos půjde pražská ČSSD do voleb? Jaká témata byste řešil?

Můžu vám samozřejmě sdělit celou řadu jednotlivých témat, kterým se v rámci předvolební kampaně chceme věnovat, my ale všechno nabízíme v jednom jediném balíčku, a tím je komplexní vize města úplně jinak řízeného, než jak je tomu dnes a jak tomu bylo kdykoliv v minulosti. Budeme usilovat o to, aby se neschvalovaly překotné a účelové změny územního plánu a přestaneme vydávat městský prostor všanc nenasytným developerům. Naopak, chceme docílit toho, aby Praha byla atraktivní pro mladé rodiny, aktivně žijící jedince a aby město poskytlo občanům potřebný servis ve všech oblastech a fázích života. Představujeme kýženou změnu, a to chceme voličům sdělit především.

Které městské části jsou podle Vás nejvíce problematické?

Na Prahu nelze hledět pouze optikou čar vyznačených v mapě, jednotlivé spolu sousedící městské části toho mají často více společného, než mají společného jednotlivé čtvrti v rámci jediného samosprávného území. Uvažuji proto o hlavním městě jako o celku a díky této optice skutečně vidím jednotlivé oblasti rozkládající se klidně přes několik obvodů, kde je třeba ze strany magistrátu přidat ruku k dílu a napravit nedostatky, které nikdo jiný nespraví. Takovou oblastí je třeba jih a jihovýchod města, které už mnoho let čekají na výstavbu čtvrté linky metra, bohužel zatím marně. Takovou oblastí je i ohyb Vltavy kolem holešovického a libeňského pobřeží, kde je nutné vyřešit osud rozsáhlého investičního projektu developera Luďka Sekyry. A takových oblastí je celá řada, nelze přitom říct, která je nejproblematičtější. Co je důležitější, víme přesně, co s jednotlivými oblastmi dělat, a o to dlouhodobě usilujeme.

Co si myslíte o bezpečnosti v centru města? Má ČSSD připraven nějaký plán, jak se například zbavit prodejců drog na Václavském náměstí?

Bezpečnost v historickém centru města a v jeho rušných ulicích je určitě jedním z témat, kterým se chceme v následujícím volebním období intenzivně věnovat. Zaměříme se na prevenci kriminality prostřednictvím podpory k tomu určených sociálních projektů a informačních kampaní pro občany hlavního města. Dále budeme usilovat o posílení hlídek městské policie a toto opatření zkombinujeme s efektivním a účelným rozšiřováním kamerového systému v problematických lokalitách. Piráti mě za to asi v lásce mít příliš nebudou, ale budu stokrát klidnější, když bude moji babičku po cestě z nákupu sledovat oko bedlivého policisty skrz kamerový systém, než když to budou nikým nezpozorovaní zloději. Jsem přesvědčen, že více policistů v ulicích, tvrdší postup proti patologickým pouličním jevům a dobře fungující kamerový systém učiní z nočního Václaváku opět o něco bezpečnější a příjemnější místo.

Když Tomáš Hudeček nastupoval do funkce, říkal, že vyžene pražské bezdomovce z veřejné dopravy, což se mu evidentně nepodařilo. Jak byste řešil situaci Vy?

Mluvit o vyhánění bezdomovců se mi absolutně nezamlouvá. Cílem přeci není, aby bezdomovci nejezdili veřejnou dopravou, ale aby jich bylo co nejméně a co nejdříve se začlenili zpět do majoritní společnosti. K tomu máme dostatek nástrojů, stačí jenom vůle a usilovná práce.

Co nejvíce pálí Vás osobně na životě v Praze?

Jednoznačně jsou to odpadky a další nečistoty, které zcela zbytečně hyzdí vzhled nejkrásnějšího města na světě. Chtěl bych se v Praze všeobecně zaměřit na úklid, a to nejen na magistrátu, ale i v ulicích. Věřím, že se nám to podaří