Za skandální považuje náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek hrozbu, že východní část pražského silničního okruhu 511 by měla být vyřazena z prioritních dopravních staveb.

Rada hlavního města Prahy přijala usnesení, které vyzývá k urychlení přípravy a výstavby stavby č. 511 Pražského okruhu a dává náměstkovi Dolínkovi mandát k veškerým možným úkonům, které by vedly k zahájení realizace stavby. Plánuje se obrátit na evropské komisaře i na občanská sdružení.

„Všech 16 starostů dotčených obcí deklarovalo, že stavbu podporují. Nerozumím tomu, proč do této doby nevydala příslušná ministerstva životního prostředí a dopravy potřebná rozhodnutí,“ komentuje rozhořčeně situaci Petr Dolínek, náměstek primátorky pro dopravu.

Evropská komise požaduje, aby byla stavba 511 vyřazena z prioritních staveb, které chce stát dokončit podle starého zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) kvůli neexistenci územního rozhodnutí. Případná nová EIA a její projednání by znamenalo časový odklad vydání územního rozhodnutí minimálně o 5 let.

„Vyřazení úseku 511 by znamenalo další neúměrné zatížení Spořilova a dalších částí Prahy, které trpí kamionovou dopravu kvůli chybějícímu úseku propojujícímu brněnskou a hradeckou dálnici. Obrátím se přímo na jednotlivé evropské komisaře a naši situaci jim chci vysvětlit. Už nyní jsou zdravotní rizika pro obyvatele dotčených částí velmi vysoká a další odklad si prostě Praha nemůže dovolit. Dnes mám schůzku se starostou Prahy 4 Petrem Štěpánkem a domnívám se, že tato nastalá situace se stane tématem číslo jedna našeho jednání,“ říká náměstek Dolínek.

Oblast Spořilova je hustě obydlena, problém se týká více než 10 tisíc obyvatel. V loňském roce byla provedena měření na Spořilově v bytech i mimo byty a ukazuje se, že zdravotní poškození obyvatel Spořilova je mimořádně vysoké.

„Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“ je částí vnějšího Pražského okruhu, který má propojit přes Běchovice dálnice D1 a D11 a umožnit Prahu objet z východu. Stavba okruhu se plánuje již několik desetiletí, ale stávající územní řízení začalo až v roce 2008. Kvůli sporům o to, zda vydané povolení EIA o dopadech na životní prostředí je stále ještě v platnosti, bylo stavební řízení letos v únoru přerušeno. Vláda se pak po zásahu premiéra Bohuslava Sobotky rozhodla, že připraví novelu zákona, která umožní dokončení prioritních staveb, včetně stavby 511.