Tiskové prohlášení ze dne 18. listopadu 2015

Na faktu, že stav ovzduší v našem hlavním městě není zrovna ideální, se shodneme patrně všichni a minulé dny a týdny to opět potvrdily. Jak přispět ke zlepšení situace?

„Domnívám se, že jednou z cest jsou nová opatření v dopravě, protože právě automobilová doprava je v Praze vůbec největším producentem znečištění.“

„Abychom dosáhli viditelných výsledků, musíme být aktivní a řešit dopravní situaci komplexně. To v prvé řadě znamená dobudování Pražského okruhu, které je ovšem záležitostí dlouhodobější a především vyžaduje součinnost státu. To však neznamená, že bychom měli rezignovat alespoň na dílčí opatření, která jsou v naší kompetenci. Mezi ta, která bych rád uvedl do praxe, patří zákaz vjezdu kamiónů nad 12 tun do oblastí vymezených Pražským okruhem a zavedení nízkoemisních zón pro starší osobní vozy.“