TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Pražská sociální demokracie chce změnit styl politiky v hlavním městě Praze

 

Praha 14. srpna 2014. Česká strana sociálně demokratická dnešním dnem oficiálně zahajuje svoji předvolební kampaň k volbám do pražského zastupitelstva. ČSSD povede pozitivní kampaň, jejímž hlavním mottem je heslo Měníme Prahu k lepšímu. V kampani chce strana představit nejen konkrétní návrhy řešení problémů, se kterými se Praha potýká, ale především nový styl politiky a manažerského řízení města, který povede k jednoznačnému zkvalitnění každodenního života Pražanů.

Lídrem kandidátky je Miloslav Ludvík, úspěšný ředitel Fakultní nemocnice v Motole. „Již patnáctým rokem řídím největší nemocnici v České republice. Za tu dobu se z ní stala respektovaná instituce. Rád bych principy řízení, které s úspěchem uplatňuji v Motole, přenesl i na pražský magistrát,“ říká Miloslav Ludvík.

Sociální demokracie chce být nejen ve své kampani, ale i v řízení Prahy otevřená, jasná a srozumitelná a klást důraz především na životní potřeby rodin s dětmi, střední třídy a seniorů. V této souvislosti představuje i „Osm principů sociální demokracie pro budoucnost Prahy“, které hodlá na pražském magistrátu uplatňovat.

„Praha přestává být moderním městem s jasným plánem rozvoje. Doslova se přemnožily megalomanské developerské projekty, které slouží spekulantům s nemovitostmi, místo toho, aby se zachoval životní prostor pro obyvatele, stavěly dostupné byty pro Pražany a opravovaly se chátrající budovy. Nedobré řízení města současným vedením magistrátu se odráží i v neschopnosti dotáhnout do konce velké akce jako je tunel Blanka, Opencard nebo zahájení stavby metra trasy D a dostavba trasy A. Naší prioritou je tyto neduhy odstranit a ukázat, že Prahu lze řídit úspěšně a bez zbytečných skandálů,“ vysvětluje Ludvík.

Sociální demokracie již nyní ukazuje, že záměr měnit Prahu k lepšímu není jen prázdnou frází. Běžící projekt „Projekt Praha – Město žije“, který se soustředí na každodenní problémy Pražanů, vzhled města a ulic a běžné fungování, je toho jasným důkazem. Kdokoliv může vyfotit to, co se mu v jeho okolí nelíbí a chtěl by změnit, a následně tuto fotografii vložit i s popisem na webovou stránku www.projektpraha.cz. ČSSD tak bude mít jasnou představu, kde je aktuální problém, který může být velmi rychle odstraněn. Své podněty budou moci Pražané sdělovat i pomocí veřejného mobilního telefonního čísla, které bude mít u sebe vždy jeden z čelních představitelů ČSSD.

Sociální demokraté výrazně sází na kontaktní kampaň, ve které se kandidáti budou s Pražany osobně setkávat, mluvit s nimi a především si přímo vyslechnou jejich názory a podněty. Již nyní běží projekt Oranžové léto, v rámci kterého  chtějí sociální demokraté zpříjemnit prázdniny všem, kteří zůstávají v Praze. V září a říjnu se potom na všech městských částech uskuteční celkem čtyři stasetkání, na kterých budou představeni kandidáti nejen do zastupitelstva hlavního města, ale i jednotlivých městských částí.„Potkávat se s lidmi je podstatou politiky, billboardu či reklamě na internetu volič své problémy sdělí jen velmi těžko,“ vysvětlil kandidát do Zastupitelstva hlavního města PrahyPetr Dolínek. Pražská sociální demokracie představila kandidátní listiny do celkem 39 městských částí, z nichž devět je vedeno ženami.

OSM PRINCIPŮ SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE PRO BUDOUCNOST PRAHY

1. Konec nadvlády developerů v Praze

Nadvláda developerů a jejich megalomanských projektů v Praze musí skončit. Zastavíme ubývání veřejně přístupných zelených ploch, parků i sportovišť, ve prospěch výstavby nových luxusních bytů a kancelářských budov. Budeme mnohem přísněji kontrolovat a regulovat developerské projekty tak, aby se nesnižovala kvalita života Pražanů.

2. Lepší péče o děti v předškolním věku

Jsme jednoznačně pro, aby Pražané zakládali rodiny, proto jim musíme vytvořit co nejlepší podmínky. Podpoříme rozšíření kapacit mateřských škol a jeslí zřizovaných městskými částmi i firemních školek a miniškolek. Budeme podporovat projekty, které jsou založeny na svépomoci rodičů, např. mateřská centra a dětské skupiny.

3. Kvalitní zdravotní a sociální služby pro všechny

Posílíme kapacity i rozsah Lékařské služby první pomoci, včetně stanovení maximálních čekacích lhůt a zákazu odmítat pacienty. Zdravotnictví i sociální služby musejí být přívětivé a pro každého občana Prahy dostupné.

4. Za vaše peníze si zasloužíte kvalitní veřejné služby

Úředník slouží občanům, nikoliv naopak. Umožníme lidem vyřizovat úřední záležitosti přes internet. Všichni budou moci kontrolovat zadávání veřejných zakázek i jejich průběh. Budeme zveřejňovat detailní přehledy příjmů a výdajů města a podpoříme místní referenda, aby občané mohli spolurozhodovat o projektech v jejich okolí. Budeme Pražany srozumitelně informovat, za co utratíme veřejné prostředky v rozpočtu, který tvoří jejich daně.

5. Sportoviště i sportovní aktivity přístupné pro všechny

Podstatným způsobem zvýšíme podporu sportovních aktivit pro Pražany. Vyčleníme 1% z rozpočtu Hlavního města Prahy na podporu sportu, což představuje ročně částku převyšující 500 milionů korun. Za to opravíme sportoviště a zpřístupníme je veřejnosti, zaměříme se na zlepšení podmínek pro sportování seniorů i dětí již od předškolního věku. Budeme aktivně podporovat rozšíření nabídky sportovních kroužků v rámci základních a středních škol.

6. Bezpečné a čisté ulice

Budeme usilovat o navýšení počtu strážníků v ulicích a zavádění efektivních bezpečnostních opatření. Chceme řešit drobnou kriminalitu a bezpečnostní témata jako jsou prostituce, drogy, krádeže vozidel a vloupání. Městská policie bude více kontrolovat, aby peníze vynaložené na úklid veřejných prostranství nebyly vyhazovány zbytečně. Zaměříme se na to, aby lidé, kteří znečistí veřejné prostory, byli potrestáni. Platí to i pro nezodpovědné majitele psů, kteří po svých miláčcích exkrementy neuklízejí.

7. Dostupnější bydlení pro seniory a mladé rodiny

Možnost slušně bydlet považujeme za jednu ze základních podmínek slušné kvality života. Zahájíme výstavbu 8.500 malometrážních bytů s nízkým nájemným pro seniory a mladé rodiny (startovací byty), které zaplatíme z peněz získaných z privatizace bytového fondu. Podpoříme vznik sociálních bytových družstev.

8. Dostupná a spolehlivá veřejná doprava

Pro cestující do 15 a nad 65 let udržíme jízdné zdarma a i nadále budeme bránit zdražování jízdného v MHD. Čistá, spolehlivá a dostupná veřejná doprava je základním kamenem dopravy v Praze. Zahájíme výstavbu trasy D, urychleně dokončíme dostavbu trasy metra A a budeme pokračovat ve výstavbě nových tramvajových tratí.