Praha potřebuje sociálně ohleduplné a přátelské řízení města, v jehož středu zájmu budou Pražané a jejich potřeby. Proto sociální demokracie nabízí skutečný program a jasná opatření, prostřednictvím kterých chce Praze dát sociální a lidský rozměr. Stejně tak jako jej dala sociální demokracie vládě, která nyní napravuje chyby předchozích neohleduplných pravicových vlád.

Praha se musí zaměřit na takové projekty, které město budou rozvíjet a přinášet užitek jemu i Pražanům. Nesmíme zapomínat, že v Praze žijí skuteční lidé se skutečnými problémy. Naší prioritou je proto přinést do Prahy ohleduplnou sociální politiku, která bude reflektovat specifické potřeby všech věkových kategorií.

Jednou z priorit sociální demokracie je rozšíření a zkvalitnění služeb zaměřených na seniory. Senioři mají nárok prožívat své stáří důstojně a my chceme zajistit takové podmínky, které umožní seniorům zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí. Proto klademe velký důraz na dostupnost terénních služeb, mezi které patří například pečovatelské služby v bytech, osobní asistence, tísňová péče nebo rozvoz obědů. Mnohé městské části, kde se sociální demokracie podílí na vedení, již v rozšiřování nabídky sociálních služeb udělaly velký pokrok, a naším jednoznačným cílem je, aby tomu tak bylo v celé Praze. Zaměříme se také na rozvoj úzké spolupráce s neziskovými organizacemi a dobrovolníky, které sociální služby poskytují. Jejich role je nezastupitelná a bez nich by mnohé služby nebylo možné zajistit v takovém rozsahu. Ve spolupráci s městskými částmi chceme také rozšířit nabídku bytů v domech s pečovatelskou službou a přeměňovat domovy pro seniory na komunitní typy, které se nejvíce přibližují přirozenému prostředí, na které jsou senioři zvyklí.

Naší další prioritou je zajišťování kombinované sociální a zdravotní péče, proto spolupracujeme na Zákonu o dlouhodobé péči, který zpracovává Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jeho cílem je zvýšení dostupnosti a kvality dlouhodobé péče v zařízeních, které by tuto péči osobám s omezenou soběstačností poskytovaly v důstojném prostředí. V tuto chvíli se především řeší způsob financování. Taková zařízení tady nyní chybí a jsou jednoznačně potřeba. Stejně tak musíme řešit nedostatek míst v pražských hospicích. Lidé svoje stáří i odchod mají právo prožít důstojně.

Úcta ke stáří není pro nás jen prázdnou frází, proto se chceme zaměřit na to, aby senioři mohli žít plnohodnotný a důstojný život. Možnost slušně bydlet považujeme za jednu ze základních podmínek slušné kvality života. Jednu z našich priorit proto představuje podpora sociálního bydlení a výstavba bytů s nízkým nájemným pro sociálně ohrožené skupiny. Ty by například pro seniory měly být řešením těžké situace, kdy je pro ně obtížné platit vysoký nájem v bytech, ve kterých žijí.

Určitě nezapomínáme ani na to, že senioři chtějí svůj čas trávit aktivně. Chceme se proto soustředit na rozšíření a zkvalitnění možností pro trávení volného času, klubů seniorů a vzdělávacích programů. Také si uvědomujeme, jak důležitý je mezigenerační kontakt a sbližování generací seniorů s dětmi již od mateřských škol. Chceme proto podporovat návštěvy dětí v domovech seniorů i společné kulturní a sportovní aktivity.