Práce politika se podle mého názoru odehrává ve třech základních rovinách. Tou nejvyšší je vyprofilování vize, jak by měla společnost ideálně fungovat, ať na lokální či globální úrovni. Nemělo by přitom jít o dogma, ale o hodnotově ukotvený, avšak otevřený plán, který se mění v závislosti na konkrétních podmínkách. Vizi musí následovat konkrétní kroky, které vedou k jejímu naplnění. V neposlední řadě je zde i každodenní život, kdy politik musí jít příkladem svým chováním.

Co chci

Mou vizí je slušný život všech pracovitých a poctivých lidí ve fungující zemi. Chci spravedlivou a solidární společnost, která nevyobcuje nemocné, chudé či staré spoluobčany někam na okraj, ale naopak pomůže zajistit důstojný život všem, kteří o něj poctivě usilují. Pomáhat znevýhodněným považuji za základní ukázku slušnosti. Budu vždy usilovat o udržení všeobecně dostupného zdravotnictví, školství a sociálních služeb. Udělám vše pro zajištění dobrých podmínek pro důstojné stáří. Považuji za povinnost a dokonce nezbytnou podmínku přežití naší společnosti, vytvořit takové podmínky, aby lidé nemuseli odkládat založení rodiny z ekonomických důvodů.

Chci, aby lidé dostali za poctivou práci slušně zaplaceno. Není udržitelné ani spravedlivé, aby zaměstnanec tvrdě dřel, ale jeho mzda mu neumožňovala pořízení důstojného bydlení, nákup kvalitních potravin či smysluplné trávení volného času. Zajít si do kina, divadla, zasportovat nebo alespoň jednou ročně odpočinout na dovolené přece není žádný luxus, ale elementární součást kvality života.

Chci, aby úřady byly lidem partnerem, nikoli protivníkem. Byrokracie se musí snížit na nejnižší možnou úroveň. Jejím smyslem je udržovat fungující systém, ne obtěžovat lidi.

Chci pomoci vytvořit kvalitní infrastrukturu, která lidem umožní svobodu pohybu a volbu, jakým způsobem se budou pohybovat. Zároveň však usiluji o rozvoj takové mobility, která bude udržitelná, tedy funkční a ohleduplná rovněž k prostředí, v němž všichni žijeme.

Co proto dělám

V současnosti pracuji jako náměstek pražské primátorky a radní pro dopravu, sport a volný čas. Na jaře roku 2017 jsem byl zvolen místopředsedou ČSSD. Tyto pozice mi dávají šanci prosazovat konkrétní kroky, díky nimž lze výše popsané vize naplňovat.

V Praze maximálně podporuji zvýšení kvality a dostupnosti veřejné dopravy. Prosadili jsme zásadní snížení její ceny. V současnosti může každý s ročním kuponem využívat jednu z nejlepších MHD na světě za 10 korun denně. Zdarma jezdí děti a senioři, platit nemusí ani doprovod dítěte do 3 let věku. Během necelých tří let se povedlo zvýšit rozsah veřejné dopravy i počet cestujících, prodloužila se jedna z tras metra a intenzivně pracujeme na výstavbě trasy zcela nové, budují se nové tramvajové tratě, opravují stávající, zvyšuje se kvalita zastávek i podmínky pro cestující.

Snažím se zlepšovat také podmínky pro cyklisty a pěší. Budují se nové cyklotrasy, přibývá stojanů na kola, povedlo se otevřít první parkoviště pro kola u železniční stanice. Usilujeme o co nejlepší propojení cyklistické a veřejné dopravy. Pěším jsme v posledních měsících opravili rekordní počet chodníků, odstraňujeme bariéry ve veřejné dopravě, abychom umožnili co nejsvobodnější pohyb všem, kteří jej mají znesnadněný.

Zároveň dělám vše pro zkvalitnění infrastruktury pro automobilovou dopravu. Kromě rekordních investic do rekonstrukcí silnic se mi povedlo dotáhnout do konce otevření Tunelového komplexu Blanka. Tedy stavby, které mnozí předpovídali osud nejdražší pěstírny žampionů. Nyní ji však již využily desítky milionů řidičů, kteří tak ulevili povrchovým komunikacím. Nyní usilujeme o dokončení Městského okruhu, abychom maximum dopravy odvedli z komunikací na povrchu, které mají sloužit místním obyvatelům. Snažím se rovněž všemi silami pomáhat státu s dostavbou chybějících částí Pražského okruhu, tedy vnějšího obchvatu Prahy, který pomůže jak milionům řidičů, tak uleví městu zejména od tranzitní dopravy.

V oblasti sportu a volného času zvyšujeme investice do stavby veřejných sportovišť, abychom Pražanům rozšířili nabídku. Praha pomáhá také sportovním klubům, zejména oddílům mládeže. Intenzivně spolupracujeme s Domy dětí a mládeže, což se odráží ve zvýšení zájmu dětí. Pomáhám rozvíjet pražskou zoologickou i botanickou zahradu. Vše dělám s cílem, aby měl každý člověk dostatek kvalitních možností, jak si, pokud možno zdravě a smysluplně, užít svůj volný čas.

V této snaze chci pokračovat a dotáhnout ji do konce. A to nejen na úrovni Prahy, ale i v širším měřítku. Proto jsem se před časem rozhodl kandidovat do vedení sociální demokracie a proto rovněž kandiduji do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Chci se aktivně podílet na přípravě zákonů, které pomůžou občanům naší země. Konkrétně například na zákonu o liniových stavbách, který urychlí výstavbu dálnic, ale rovněž na zákonech, které usnadní lidem život ve styku s úřady, pomůžou rodinám s dětmi, na zvýšení platů zaměstnanců, na snížení DPH na základní potraviny a dalších opatřeních, jež jsou obsaženy v programu ČSSD.

Jak žiju

V úvodu tohoto textu jsem zmiňoval třetí rovinu práce politika, kterou je jeho každodenní život, kterým by měl jít příkladem. Proto se svými dětmi maximálně chodím pěšky, jezdím MHD či na kole. Proto ve volném čase společně s kamarády uklízíme znečištěná veřejná prostranství. Proto se zapojuji do občanských aktivit a snažím se pomáhat v konkrétních situacích. Takto se mi například podařilo přispět ke zdárné a ohleduplné rekonstrukci Belgické ulice, výsadbě nových stromů v Karlíně či prosazení pilotního projektu v chodníku zasazeného popelníku před restaurací ve Veleslavínově ulici. Jde o zdánlivé drobnosti. Jenže právě z takových se skládá život nás všech. Proto s nimi nepřestanu.

Díky všem, kteří jste dočetli až sem. Pokud byste se mě chtěli na něco zeptat, jsem vám k dispozici na petr.dolinek@praha.eu.