Projekt Polaď Prahu, díky kterému mohou lidé zasáhnout do změn v pěší, cyklistické, automobilové a veřejné dopravě nebo třeba v city logistice, nyní finalizuje sběr připomínek od občanů. Lidé tak mají poslední šanci napsat svým úředníkům, co by chtěli změnit.

Už jen poslední týden je možné zasílat své připomínky k dopravě v okolí Prahy a v metropoli samotné. V neděli 3. července bude ukončen sběr dat ze strany veřejnosti a přijde na řadu vyhodnocení.

„Lidé nám k dnešnímu dni zaslali něco přes půl druhého tisíce připomínek, což nás velmi těší a můžu všechny ujistit, že žádný hlas není ztracený. Rád bych v tuto chvíli vyzval občany, kteří mají zájem podílet se na změnách ve svém okolí a sdělit nám, co je v dopravě trápí, aby navštívili na web www.poladprahu.cz a svou připomínku nám nejpozději do konce týdne poslali,“ vyzval Pražany a Středočechy náměstek primátorky a radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy Petr Dolínek.

Projekt Polaď Prahu má za cíl vytvořit plán udržitelné mobility. Na základě tohoto plánu se nastaví pravidla pro rozvoj dopravy v Praze a jejím okolí na několik let dopředu. A proto je důležité, aby se zájemci prostřednictvím stránky www.poladprahu.cz k dopravě vyjádřili. Udělat to ale mohou nejpozději do konce tohoto týdne. Na webových stránkách naleznou aplikaci, která jim umožní zaslat svůj námět na změnu.

„Na našem webu máme jednoduchou aplikaci, kde mohou Pražané krátce popsat, co si myslí, že je třeba v dopravě poladit. Mají na to ještě celý tento týden. O nedělní půlnoci se totiž možnost připomínkovat dopravu uzavře a my poté začneme zaslané náměty vyhodnocovat a zpracovávat,“řekl specialista pro koncepci dopravy Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Václav Novotný.

Zaslané podněty využijí odborníci v diskuzích a při tvoření konkrétních scénářů a opatření. Občané se ale rozhodně nemusí obávat, že už by se k projektu nadále nemohli nijak vyjádřit. Veřejnost se totiž zapojí v jeho dalších fázích ještě několikrát. A to například formou panelových diskuzí s odborníky nebo až ke konkrétním návrhům opatření. Na webových stránkách Polaď Prahu budou vždy s dostatečným předstihem zveřejněny termíny a výzvy k zapojení občanů.

Aktuální statistika
•Počet připomínek dohromady – 1840◦Od Pražanů – 1576 (86 %)
◦Od Středočechů – 264 (14 %)

•Týkající se dopravy:
•Pěší – 495
•Cyklistické – 409
•Hromadné – 819
•Automobilové – 394
•City logistiky (nákladní) – 106

Pro vysvětlení: součet je více než 1840, protože některé problémy se týkají např. automobilové + nákladní dopravy dohromady.