Parlamentní listy 16. 9. 2014 13:50

ČSSD bude usilovat o celkové snižování kriminality především zaváděním efektivních bezpečnostních a preventivních opatření a zvyšováním počtu strážníků v ulicích. Na posílení bezpečnosti, mzdy nových strážníků a další opatření chce ČSSD vyčlenit dalších 85 milionů korun z rozpočtu města. Je třeba se soustředit nejen na kriminalitu v centru města, ale také na zvyšování bezpečnosti občanů a řešení drobné a tzv. sídlištní kriminality v dalších lokalitách.

Koncepci v oblasti bezpečnosti představil Miloslav Ludvík, kandidát na primátora hlavního města Prahy za ČSSD: „Ze statistik vyplývá, že v roce 2013 se oproti předchozímu roku o více než 13 procent zvedl počet zjištěných trestných činů na území Prahy. Chceme se proto především zaměřit na prevenci a řešení aktuálních bezpečnostních témat, jako je prostituce, drogy a kapesní krádeže, které jsou doménou centra města, ale také na majetkovou kriminalitu zahrnující krádeže vozidel, krádeže věcí z vozidel a vloupání do bytů, rodinných domů a nebytových prostor, která se z širšího centra města stále více rozšiřuje i do dalších lokalit.“ Každá městská část má poněkud odlišnou náplň trestné činnosti, proto je nezbytný podrobný výzkum místních specifik kriminality v jednotlivých městských částech Prahy.

Počet strážníků v pražských ulicích klesá a počet přestupků naopak roste. V důsledku tohoto stavu již strážníci nemohou dostatečně efektivně plnit preventivní funkci, kdy svou přítomností a pravidelnými hlídkami mohou předcházet páchaní kriminality ve svém obvodu. Zatímco počet strážníků na konci prvního pololetí 2013 činil 2237, na konci prvního pololetí roku 2014 to bylo 2121, což znamená pokles o 5 procent, namísto růstu, který Praha jednoznačně potřebuje. V současné době chybí obsadit více než deset procent tabulkových míst. Počet přestupků přitom vzrostl o 14 procent.

„Musíme se soustředit na zlepšování vymahatelnosti realizovaných opatření. V prvé řadě to znamená vyřešení nedostatečného počtu bezpečnostních i pořádkových složek, které musí být směřovány cíleně, aby nedocházelo k překrývání či nedostatečnému personálnímu pokrytí potírání kriminality v jednotlivých částech Prahy. Efektivním opatření je také účelné rozšiřování kamerového systému ve vytipovaných lokalitách,“ vyjmenovává priority Miloslav Ludvík.

ČSSD chce na bezpečnostní opatření vyčlenit 85 milionů korun. „Tyto peníze ukrojíme z naprosto přebujelého rozpočtu, který magistrát v současné době má vyhrazen na právnické a konzultační služby. Ten činí 150 milionů,“ doplňuje Petr Dolínek, kandidát do zastupitelstva a pokračuje: „Takováto částka pro představu pokryje roční plat pro více než 200 nových strážníků.“ ČSSD také počítá s využitím evropských fondů pro financování bezpečnostních preventivních opatření a materiálně technického vybavení městských policií.

Centrum města, které žije aktivním nočním životem, je dlouhodobě oblastí s nejvyšším počtem trestných činů. Jedná se především o problematiku prodeje drog, prostituce, bezdomovství, opilectví, rušení nočního klidu a kapesní krádeže zaměřené na zahraniční turisty. „Vyčíslili jsme, že jen na Praze 1 je aktuálně třeba zhruba 90 nových strážníků, kteří schází především v nočních hodinách. Tento podstav nám nedovolí efektivně čelit každodennímu porušování veřejného pořádku. Praha 1 je vzhledem ke své poloze velmi specifická. Usilujeme především o zavedení opatření, které povedou ke zklidnění prostoru před hostinskými provozovnami,“ doplňuje Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1 a kandidát do zastupitelstva za ČSSD.

Naopak na sídlištích, kde není noční život tolik aktivní, pro občany představují potenciální nebezpečí neosvětlená místa, zpustlé budovy, které se stávají bezplatnými noclehárnami či opuštěné parky. Posílením počtu strážníků nejen, že docílíme zvýšení pocitu bezpečí obyvatel sídlišť, ale také snížíme majetkovou trestnou činnost, jako je například vloupání do motorových vozidel, vykrádání bytů a sklepů. Chceme se v prvé řadě soustředit na lokality jako je Jižní město, Lhotka, Černý most, Kyje Stodůlky, Modřany, ale i čtvrtě jako Smíchov, Košíře či Karlín.